KTS: Do Trinh. 

- 1997-2002: Tốt nghiệp ĐHKT TPHCM
- 2002-2004: Làm việc tại NQH Architects
- 2004-2005: Lầm việc tại SonTra Resort & SPA
- 2006 tới nay: Làm việc tại Korn-Architects
EMAIL

td@trinhdo.com

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

Hotline: 0978 207080

MẠNG XÃ HỘI
Facebook


0 nhận xét: